ایساکو

0%

آخرین دوره های برگزار شده

اطلاعیه عدم اجرای Adobe Flash Player

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
همکاران گرامی با توجه به عدم پشتیبانی مرورگر کرم از فایل های Flash لطفا فقط از فایرفاکس استفاده کنید.

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " مبانی برق و برق پژو 405 ، پارس و سمند "

پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی  " مبانی برق و برق پژو 405 ، پارس و سمند " با کد دوره 9920118 ازتاریخ 06/10/99  تا تاریخ  09/10/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) ب...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " برق مالتی پلکس "

پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  برق مالتی پلکس   " با کد دوره 9920217 ازتاریخ 06/10/99  تا تاریخ  10/10/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد . 

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " خودرو 132 k (کارشناس فنی) "

پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  خودرو 132 k (کارشناس فنی)" با کد دوره 9956207 ازتاریخ 06/10/99  تا تاریخ  09/10/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گرد...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " خودرو 132 k (کارشناس فنی) "

پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  خودرو 132 k (کارشناس فنی)" با کد دوره 9956206 ازتاریخ 06/10/99  تا تاریخ  09/10/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گرد...

اطلاعیه شرکت در دوره انبارگردانی کنترل موجودی و سفارشات(الکترونیکی آفلاین)

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
دوره انبارگردانی کنترل موجودی و سفارشات (الکترونیکی) با کد دوره 9970204در بازه زمانی 30 / 09 / 99 لغایت 03 / 10 / 99 بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شرکت در دوره مبانی انژکتور(الکترونیکی آفلاین)

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
دوره مبانی انژکتور(الکترونیکی) با کد دوره 9930126 در بازه زمانی 30 / 09 / 99لغایت 03 / 10 / 99 بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " سیستم ترمز ABS "

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی " سیستم ترمز ABS " با کد دوره 9940314 ازتاریخ 29 / 09 / 99 به شرح جدولذیل و بصورت الکترونیکی (Online) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " سیستم ترمز ABS "

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی " سیستم ترمز ABS " با کد دوره 9940313 ازتاریخ 29 / 09 / 99 به شرح جدولذیل و بصورت الکترونیکی (Online) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " سیستمهای کسب و کار "

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی " سیستمهای کسب و کار " با کد دوره 9977902 درتاریخ 27 / 09 / 99 به شرحجدول ذیل و بصورت الکترونیکی (Online) برگزار می گردد .

اطلاعیه ها

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " موتور و گیربکس خانواده پژو "

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  موتور و گیربکس خانواده پژو  " با کد دوره 9910212  ازتاریخ 29/10/99  تا تاریخ  02/11/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می...

اطلاعیه شرکت در دوره گارانتی ( الکترونیکی آفلاین )

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
دوره گارانتی ( الکترونیکی) با کد دوره 9970306  در بازه زمانی 27/10/99 لغایت01/11/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شرکت در دوره انبارگردانی کنترل موجودی و سفارشات ( الکترونیکی آفلاین )

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
دوره انبارگردانی کنترل موجودی و سفارشات  (الکترونیکی) با کد دوره 9970206 در بازه زمانی 27/10/99 لغایت01/11/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شرکت در دوره نظام آراستگی ( الکترونیکی آفلاین )

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
دوره نظام آراستگی (الکترونیکی) با کد دوره 9970113 در بازه زمانی 27/10/99 لغایت01/11/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شرکت در دوره قطعه شناسی ( الکترونیکی آفلاین )

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
دوره قطعه شناسی  (الکترونیکی) با کد دوره 9950503 در بازه زمانی 27/10/99 لغایت30/10/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شرکت در دوره مبانی موتور (الکترونیکی آفلاین)

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
دوره مبانی موتور ( الکترونیکی) با کد دوره 9910211 در بازه زمانی 27/10/99 لغایت01/11/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " خودرو K 132 کارشناس فنی "

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی " خودرو K132 کارشناس فنی " با کد دوره 9956203 ازتاریخ 29 / 09 / 99 به شرحجدول ذیل و بصورت الکترونیکی(Online) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " خودرو K 132 کارشناس فنی "

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی " خودرو K132 کارشناس فنی " با کد دوره 9956202 ازتاریخ 29 / 09 / 99 به شرحجدول ذیل و بصورت الکترونیکی(Online) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " سیستمهای کسب و کار "

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی " سیستمهای کسب و کار " با کد دوره 9978003 درتاریخ 26 / 09 / 99 به شرحجدول ذیل و بصورت الکترونیکی (Online) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین " خودرو K 132 ( کارشناس پذیرش )"

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی " خودرو K132 (کارشناس پذیرش) " با کد دوره 9956501 درتاریخ 26 / 09 / 99به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online ) برگزار می گردد .

محتوای آموزشی

خودروی هایما

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
هایما s5 در مقایسه با رقبا، دارای ضریب Drag ( نیروی وارد بر یک جسم در حال حرکت ) پایین تری است که موجب صرفه جویی در هزینه های بنزین و ثبات بیشتر در رانندگی است.

خودروی سوزوکی

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
خودروی سوزوکی چند منظوره شما به نحوی طراحی شده است که قادر به استفاده در جاده های صاف وناهموار باشد.بنابراین شما می بایست بخاطر داشتهباشید که خودروی شما از لحاظ...

ابزارها