ایساکو

0%

آخرین دوره های برگزار شده

مبانی موتور خودرو

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دوره مبانی موتور خودرو تاریخ 13 تا 17 مهر

دوره مبانی برق خودرو

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
دوره مبانی برق خودرو از تاریخ 6 تا 10 مهرماه

نظام آراستگی

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
نظام آراستگی تاریخ 6 تا 8 مهرماه

نظام آراستگی

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
نظام آراستگی تاریخ 8 تا 10 مهرماه

اطلاعیه ها

دوره سوزوکی سطح ب

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
دوره سوزوکی سطح ب تاریخ 28 مهر تا 1 آبان

مبانی انژکتور خودرو

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دوره مبانی انژکتور تاریخ 20 تا 24 مهر ماه

نظام آراستگی

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دوره نظام آراستگی تاریخ 28 تا 30 مهر ماه 

نظام آراستگی

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
نظام آراستگی تاریخ 28 تا 30  مهرماه

محتوای آموزشی

خودروی هایما

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
هایما s5 در مقایسه با رقبا، دارای ضریب Drag ( نیروی وارد بر یک جسم در حال حرکت ) پایین تری است که موجب صرفه جویی در هزینه های بنزین و ثبات بیشتر در رانندگی است.

خودروی سوزوکی

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
خودروی سوزوکی چند منظوره شما به نحوی طراحی شده است که قادر به استفاده در جاده های صاف وناهموار باشد.بنابراین شما می بایست بخاطر داشتهباشید که خودروی شما از لحاظ...

ابزارها