ایساکو

0%

آخرین دوره های برگزار شده

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین آشنایی با مفهوم رهبری در کسب و کار

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی "  آشنایی با مفهوم رهبری در کسب و کار" با کد دوره 9991829 ازتاریخ 06/12/99  تا تاریخ 17/12/99 به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار ...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین گیربکس اتوماتیک AL4 , DAE

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  گیربکس اتوماتیک  AL4 , DAE  " با کد دوره 9954702  ازتاریخ 02/12/99  تا تاریخ  05/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین سیستم ترمز ABS

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  سیستم ترمز ABS  " با کد دوره 9940320 ازتاریخ 05/12/99  تا تاریخ  06/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین برق مالتی پلکس

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  برق مالتی پلکس   " با کد دوره 9920221 ازتاریخ 02/12/99  تا تاریخ  06/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین مبانی برق و برق پژو 405 ، پارس و سمند

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  مبانی برق و برق پژو 405 ، پارس و سمند  " با کد دوره 9920134 ازتاریخ 02/12/99  تا تاریخ  06/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  )...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین موتور ملی EF7 ( کارشناسی )

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  موتور ملی EF7 ( کارشناسی )  " با کد دوره 9910607 ازتاریخ 02/12/99  تا تاریخ  04/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می ...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین آشنایی با مفهوم رهبری در کسب و کار

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی "  آشنایی با مفهوم رهبری در کسب و کار" با کد دوره 9991828 ازتاریخ 06/12/99  تا تاریخ 17/12/99 به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار ...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین خودرو تارا ( کارشناس فنی )

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  خودرو تارا  ( کارشناس فنی  )  " با کد دوره 9956215 ازتاریخ 02/12/99  تا تاریخ  05/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار م...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین سیستم انژکتور

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  سیستم انژکتور  " با کد دوره 9930139  ازتاریخ 02/12/99  تا تاریخ  06/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد .

اطلاعیه شرکت در دوره ( استاندارد ISO9001 )

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
دوره استاندارد ISO9001(الکترونیکی) با کد دوره 9975004 در بازه زمانی 25/11/99 لغایت29/11/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.

اطلاعیه ها

اطلاعیه جدید ، عدم اجرای Adobe Flash Player

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
همکاران گرامی با توجه به عدم پشتیبانی مرورگر کروم از فایل های Flash لطفا فقط از فایرفاکس استفاده کنید.

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین اصول و فنون مذاکره

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "اصول و فنون مذاکره " با کد دوره 9972107 ازتاریخ 09/12/99  تا تاریخ  11/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گردد

اطلاعیه شرکت در دوره گارانتی ( الکترونیکی آفلاین )

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره گارانتی (الکترونیکی) با کد دوره 9970318 در بازه زمانی 09/12/99 لغایت13/12/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد

اطلاعیه شرکت در دوره انبارگردانی کنترل موجودی و سفارشات ( الکترونیکی آفلاین )

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره انبارگردانی کنترل موجودی و سفارشات (الکترونیکی) با کد دوره 9970209 در بازه زمانی 09/12/99 لغایت13/12/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد

اطلاعیه شرکت در دوره نظام آراستگی ( الکترونیکی آفلاین )

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره نظام آراستگی (الکترونیکی) با کد دوره 9970116 در بازه زمانی 09/12/99 لغایت13/12/99  بصورت الکترونیکی  برگزار خواهد شد.  

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین خودرو هایما ( کارشناس فنی)

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  خودرو هایما ( کارشناس فنی)  " با کد دوره 9961904 از تاریخ 09/12/99  تا تاریخ  14/12/99 به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می ...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین گیربکس اتوماتیک AL4,DAE

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  گیربکس اتوماتیک AL4,DAE  " با کد دوره 9954703   ازتاریخ 11/12/99  تا تاریخ  14/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گ...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین سیستم خودرو های دوگانه سوز CNG

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی " سیستم خودرو های دوگانه سوز CNG " با کد دوره 9930205 ازتاریخ 10/12/99  تا تاریخ  12/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online ) برگزار می ...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین سیستم خودرو های دوگانه سوز CNG

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی "  سیستم خودرو های دوگانه سوز CNG " با کد دوره 9930204 ازتاریخ 10/12/99  تا تاریخ  12/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار م...

اطلاعیه شرکت در دوره آنلاین خودرو تندر ( مکانیک )

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی  "  خودرو تندر ( مکانیک  )  " با کد دوره 9910801  ازتاریخ 12/12/99  تا تاریخ  13/12/99  به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online  ) برگزار می گرد...

محتوای آموزشی

خودروی هایما

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
هایما s5 در مقایسه با رقبا، دارای ضریب Drag ( نیروی وارد بر یک جسم در حال حرکت ) پایین تری است که موجب صرفه جویی در هزینه های بنزین و ثبات بیشتر در رانندگی است.

خودروی سوزوکی

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
خودروی سوزوکی چند منظوره شما به نحوی طراحی شده است که قادر به استفاده در جاده های صاف وناهموار باشد.بنابراین شما می بایست بخاطر داشتهباشید که خودروی شما از لحاظ...

ابزارها