ایساکو

0%

آخرین دوره های برگزار شده

آزمون مهارت ویژه اساتید خرداد 1398

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
آزمون مهارت ویژه اساتید در تاریخ 12 خرداد 1398 برگزار شد.

دوره نظام آراستگی اردیبهشت 1398

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
دوره ایمنی بهداشت در محیط کار و نظام آراستگی از تاریخ 25 تا 30 اردیبهشت 1398 برگزار شد

دوره هایما خرداد 1398

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
دوره هایما سطح ب از تاریخ 7 تا 12 خرداد 1398 برگزار شد

دوره دانگ فنگ خرداد 1398

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
دوره دانگ فنگ سطح ب از تاریخ 19 تا 26 خرداد 1398 برگزار شد

اطلاعیه ها

آزمون مدرسین

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
آزمون مدرسین ایران خودرو در تاریخ 31 تیر

دوره مبانی برق خودرو

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
دوره مبانی برق خودرو از تاریخ 5 تا 9 مرداد

دوره مبانی موتور خودرو

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
دوره مبانی موتور خودرو از تاریخ 12 تا 16 مرداد 

دوره مبانی انژکتور خودرو

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
دوره مبانی انژکتور خودرو از تاریخ 19 تا 23 مرداد

محتوای آموزشی

خودروی هایما

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
برخی هشدارهای عمومی که می بایست در طول تعمیرات خودرو انجام گیرد به شرح ذیل است. به منظور محافظت از چشمهای خود از عینک ایمنی استفاده کنید

خودروی سوزوکی

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
خودروی سوزوکی چند منظوره شما به نحوی طراحیشده است که قادر به استفاده در جاده های صاف وناهموار باشد.بنابراین شما می بایست بخاطر داشتهباشید که خودروی شما از لحاظ ...

ابزارها