ایساکو

0%

آخرین دوره های برگزار شده

ISO9001

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دوره ISO9001 تاریخ  26 تا 30 بهمن

مدیریت دانش

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دوره مدیریت دانش تاریخ 27 تا 30 بهمن

مبانی انژکتور

سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
دوره مبانی انژکتور تاریخ 13 تا 16 بهمن

نظام آراستگی

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
دوره نظام آراستگی تاریخ 13 تا 15 بهمن

اطلاعیه ها

تعلیق

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
دوره سیستم تعلیق خودرو تاریخ 11 تا 14 اسفند

الزامات سیستم مدیریت کیفیت

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
دوره  الزامات سیستم مدیریت کیفیت تاریخ   10 تا 21 اسفند 98

امداد گران

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
اطلاعیه شرکت در آزمون امداد گران در تاریخ 98/12/11

مدیریت دانش

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
دوره مدیریت دانش تاریخ 4 تا 7 اسفند

محتوای آموزشی

خودروی هایما

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
هایما s5 در مقایسه با رقبا، دارای ضریب Drag ( نیروی وارد بر یک جسم در حال حرکت ) پایین تری است که موجب صرفه جویی در هزینه های بنزین و ثبات بیشتر در رانندگی است.

خودروی سوزوکی

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
خودروی سوزوکی چند منظوره شما به نحوی طراحی شده است که قادر به استفاده در جاده های صاف وناهموار باشد.بنابراین شما می بایست بخاطر داشتهباشید که خودروی شما از لحاظ...

ابزارها