dd skin builder : The file '/Modules/Gallery/CarouselSlider.ascx' does not exist. نکات مهم هنگام اجرای آزمون

لطفا صبور باشید و از فشردن دکمه رفرش یا هر دکمه دیگری بپرهیزید.

امروز چهارشنبه  4 ارديبهشت 1398  | 

نکات مهم هنگام اجرای آزمون

در هنگام آزمون به موارد زیر توجه فرمایید:
از فشردن دکمه F5 در هنگام آزمون خودداری نمایید
بستن صفحه آزمون به هر نحوی باعث عدم ذخیره شدن آزمون خواهد شد
از فشردن دکمه Back در هنگام آزمون خوداری کنید
پس از پاسخ به تمامی سوالات دکمه " ذخیره شود " را بفشارید