ایساکو

0%

تعداد بازدید : 375 - تاریخ خبر : چهارشنبه 19 تیر 1398 - 10:38  

آزمون ارتقای مهارت فنی کارشناسان دفاتر منطقه ای

آزمون ارتقای مهارت فنی کارشناسان دفاتر منطقه ای ایران خودرو در تاریخ 2 مرداد

آزمون ارتقای مهارت فنی کارشناسان دفاتر منطقه ای ایران خودرو در تاریخ 2 مرداد برگزار شد.