ایساکو

0%

تعداد بازدید : 94 - تاریخ خبر : شنبه 24 آبان 1399 - 21:06  

اطلاعیه شرکت در دوره Online " مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی "

برگزاری دوره آموزشی باموضوع   "  مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی " با کد دوره 9991918   به شرح جدول ذیل و بصورت الکترونیکی ( Online) به آدرس www.isacoelearning.ir