ایساکو

0%

زمانبندی برگزاری کلاس های آنلاین

نوبت صبح

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

آشنایی با مفهوم رهبری در کسب وکار  9991828

99/12/06 و 99/12/10

99/12/13 و 99/12/17

12 -8:30
2

موتور و گیربکس خانواده پژو    9910217

99/12/09  الی 9/12/12

12 -8:00

3

اصول و فنون مذاکره 9972107

99/12/09 و 99/12/11

12 -8:30

4

سیستم خودرو های دوگانه سوز CNG     9930205 

99/12/10  الی 9/12/12

12 -8:30

5

گیربکس اتوماتیک AL4,DAE    9954703

99/12/11  الی 9/12/14

12 -8:30

6

موتور ملی EF7 ( کارشناسی )  9910608

99/12/12  الی 9/12/14 12 -8:30

نوبت بعدازظهر

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

آشنایی با مفهوم رهبری در کسب و کار

9991829

99/12/06 و 99/12/10

99/12/13 و 99/12/17

17 13:30

2

خودرو هایما ( کارشناس فنی)  

9961904

99/12/09 الی 99/12/14

17 13:30
3

سیستم خودرو های دوگانه سوز CNG

9930204

99/12/10 الی 99/12/12

17  13:30

کلاس های آفلاین

  

ردیف

عنوان

تاریخ شروع و پایان دوره

تاریخ آزمون نهایی

1 نظام آراستگی کد 9970116 99/12/09 الی 99/12/13 99/12/13
2 انبارگردانی کنترل موجودی و سفارشات  کد 9970209 99/12/09 الی 99/12/13 99/12/13
3 گارانتی کد 9970318 99/12/09 الی 99/12/13 99/12/13
برای ورود به کلاس های آنلاین در صفحه اول از طریق گزینه " ورود به سامانه " اقدام کنید