ایساکو

0%

مقررات

فراگیر گرامی:

 

  1. نام کاربری و رمز عبوری که در اختیارتان گذاشته شده، صرفا" بمنظور استفاده شخص شما فراگیر محترم از دوره یا دوره های الکترونیکیِ تعیین شده برای شما، تخصیص یافته است. لذا آن را محرمانه تلقی کرده و از اینکه آن را در اختیار دیگران بگذارید اجتناب نمائید.
  2. قبل از استفاده از دوره الکترونیکی یا شرکت در آزمون الکترونیکی، راهنمای مربوطه را بدقت مطالعه نموده و سپس مبادرت به استفاده از دوره یا شرکت در آزمون نمائید.
  3. محدودیت مکانی برای استفاده شما از سایت (در تاریخ و زمان تعیین شده) وجود ندارد.
  4. محدودیت زمانی برای استفاده شما از سایت (در تاریخ و زمان تعیین شده) وجود دارد.
  5. آزمون های طراحی شده، بمنظور ارائه برآورد صحیحی از فراگرفته های شما فراگیر محترم طراحی شده است. لذا آزمون یا آزمون های تعیین شده برای خود را بدون کمک گرفتن یا اخذ نظرات دیگران به انجام برسانید.
  6. لطفا قبل از شروع دوره نسبت به عملکرد سخت افزار و نرم افزار سیستم خود اطمینان حاصل فرمایید.
  7. در صورت بروز هر گونه مشکل، با پشتیبانی فنی سیستم (در ساعات تعیین شده) تماس حاصل نمائید.